Mezinárodní spolupráce

Hlavním strategickým mezinárodním partnerem portálu Historická korespondence online je interdisciplinární výzkumný projekt Cultures of Knowledge řešený na University of Oxford a financovaný The Andrew W. Mellon Foundation a Arts and Humanitites Research Council. Projekt využívá digitální metody s cílem shromáždit a interpretovat raně novověkou korespondenci převážně učené provenience. K tomuto účelu vybudoval rozsáhlou databázi Early Modern Letters Online (EMLO), která se neustále rozšiřuje a v současnosti (listopad 2019) zahrnuje více než 150 000 dopisů. Koncepčně a z hlediska technologického navazuje Historická korespondence online na dlouhodobou spolupráci Filosofického ústavu AV ČR s projektem Cultures of Knowledge a s databází Early Modern Letters Online. S oxfordskými kolegy je rozvoj portálu průběžně konzultován, zejména s ohledem na udržení kompatibility s databází EMLO a na možné budoucí zapojení dat do evropské infrastruktury.