Aktuálně

Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities

18. 5. 2022

Join us for a series of 45-minute talks by European scholars and experts who will discuss their projects and methods in Digital Humanities and talk about the challenges and opportunities they represent. 25 May, 2022, 2 PM CET Roman Bleier (Historical Commission at the Bavarian Academy of Sciences andHumanities and Centre for Information Modelling at the […]

Přednáška: Geografická datová analýza v historickém výzkumu

2. 11. 2021

Badatelská skupina TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLU AV ČR Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Adama Mertela, Ph.D. Geografická datová analýza v historickém výzkumu. Část interdisciplinárních studií v sociálních vědách se v posledních letech zastřešuje termíny jako „Cultural Analytics“, „Cliodynamics“ nebo „Digital (Geo) Humanities“. Soustřeďují pozornost na otázky digitalizace, sdílení a popisu (metadata) […]

Konference: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918

5. 10. 2021

Zveme vás na konferenci projektu Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, která se uskuteční 21. října 2021 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě. Konferenční příspěvky se zaměřují na odborné zpracování korespondenčních sítí T. G. Masaryka při využití metod digitálních humanitních věd. Datum konání: 21. 10. 2021, 9:30–17:00Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, […]

Workshop: Nové možnosti automatického rozpoznání textu historických tisků

30. 9. 2021

Rádi bychom vás pozvali na workshop “Nové možnosti automatického rozpoznání textu historických tisků”, který se koná dne 21. října 2021 v čase 10:00–15:00 hodin v Moravské zemské knihovně. Seznámíte se s projektem PERO, který je zaměřený na rozpoznávání historických tisků a rukopisů.

Masaryk v německém kontextu: korespondence a digitální sítě

2. 6. 2021

Vliv historické osobnosti T. G. Masaryka dalece překračuje české a středoevropské dějiny. Proto se jeho roli intelektuála v poslední době dostalo nové pozornosti. Masarykovi byla v německém bádání dosud věnována jen okrajová pozornost, ačkoliv měl prokazatelně úzký kontakt s německou intelektuální scénou a těšil se v Německu značnému věhlasu.

On-line konference Early Modern Mobility – Knowledge, Community, Communication, and Infrastructure 1500–1800

26. 4. 2021

Konference se uskuteční ve dnech 14–16. května 2021. V průběhu raného novověku zakoušeli jak jednotlivci, tak i celé komunity dramatické změny v komunikaci i způsobech transferu. Vytvářely se nové postupy, instituce a infrastruktury otevírající nové politické a ekonomické možnosti, které změnily způsob, jakým lidé chápali svět. Obchodníci, diplomaté, učenci, misionáři a v podstatě každý, jehož život závisel […]

TGM na síti

19. 5. 2020

Výstava „TGM na síti“ přibližuje angažovaného intelektuála Tomáše G. Masaryka v různých formách komunikace. Klade před návštěvníky otázku, jakým způsobem by Masaryk, u něhož se akademický svět prolínal s politikou, komunikoval v době sociálních sítí.

Workshop Historická korespondence v digitální sféře

29. 11. 2019

V pondělí 9. prosince se ve vile Lanna koná celodenní workshop Historická korespondence v digitální sféře. Cílem workshopu je prezentace vznikajícího portálu Historická korespondence online, jeho evropských inspiračních zdrojů, koncepce, technického řešení, problémů a vizí, a to včetně aktuálních korespondenčních celků, které jsou zpracovávány. Portál by měl v budoucnu shromažďovat informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté […]