Aktuálně

Přednáška: Geografická datová analýza v historickém výzkumu

2. 11. 2021

Badatelská skupina TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLU AV ČR Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Adama Mertela, Ph.D. Geografická datová analýza v historickém výzkumu. Část interdisciplinárních studií v sociálních vědách se v posledních letech zastřešuje termíny jako „Cultural Analytics“, „Cliodynamics“ nebo „Digital (Geo) Humanities“. Soustřeďují pozornost na otázky digitalizace, sdílení a popisu (metadata) […]

Konference: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918

5. 10. 2021

Zveme vás na konferenci projektu Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, která se uskuteční 21. října 2021 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě. Konferenční příspěvky se zaměřují na odborné zpracování korespondenčních sítí T. G. Masaryka při využití metod digitálních humanitních věd. Datum konání: 21. 10. 2021, 9:30–17:00Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, […]

Workshop: Nové možnosti automatického rozpoznání textu historických tisků

30. 9. 2021

Rádi bychom vás pozvali na workshop “Nové možnosti automatického rozpoznání textu historických tisků”, který se koná dne 21. října 2021 v čase 10:00–15:00 hodin v Moravské zemské knihovně. Seznámíte se s projektem PERO, který je zaměřený na rozpoznávání historických tisků a rukopisů.

Masaryk v německém kontextu: korespondence a digitální sítě

2. 6. 2021

Vliv historické osobnosti T. G. Masaryka dalece překračuje české a středoevropské dějiny. Proto se jeho roli intelektuála v poslední době dostalo nové pozornosti. Masarykovi byla v německém bádání dosud věnována jen okrajová pozornost, ačkoliv měl prokazatelně úzký kontakt s německou intelektuální scénou a těšil se v Německu značnému věhlasu.

On-line konference Early Modern Mobility – Knowledge, Community, Communication, and Infrastructure 1500–1800

26. 4. 2021

Konference se uskuteční ve dnech 14–16. května 2021. V průběhu raného novověku zakoušeli jak jednotlivci, tak i celé komunity dramatické změny v komunikaci i způsobech transferu. Vytvářely se nové postupy, instituce a infrastruktury otevírající nové politické a ekonomické možnosti, které změnily způsob, jakým lidé chápali svět. Obchodníci, diplomaté, učenci, misionáři a v podstatě každý, jehož život závisel […]

TGM na síti

19. 5. 2020

Výstava „TGM na síti“ přibližuje angažovaného intelektuála Tomáše G. Masaryka v různých formách komunikace. Klade před návštěvníky otázku, jakým způsobem by Masaryk, u něhož se akademický svět prolínal s politikou, komunikoval v době sociálních sítí.

Workshop Digital Humanities in Early Music Research I – Session II online

Ve dnech 22.–30. června, vždy od 16 hodin, se budou konat online workshopy na téma Early music databases and encoding.

Digital Humanities in Early Music Research I

18. 2. 2020

5.–6. 3 2020 proběhne první workshop ze série konferencí a workshopů věnovaných využití digitálních metod ve výzkumu starší hudby.

Workshop Historická korespondence v digitální sféře

29. 11. 2019

V pondělí 9. prosince se ve vile Lanna koná celodenní workshop Historická korespondence v digitální sféře. Cílem workshopu je prezentace vznikajícího portálu Historická korespondence online, jeho evropských inspiračních zdrojů, koncepce, technického řešení, problémů a vizí, a to včetně aktuálních korespondenčních celků, které jsou zpracovávány. Portál by měl v budoucnu shromažďovat informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté […]

Prezentace knihy Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age

18. 11. 2019

17. 10. 2019 se na půdě Filosofického ústavu AV ČR konala prezentace knihy Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age. Standards, Systems, Scholarship (Göttingen University Press 2019). Knihu představil jeden z jejích editorů a hlavních autorů Prof. Howard Hotson z University of Oxford.