Workshop Historická korespondence v digitální sféře

29. 11. 2019

V pondělí 9. prosince se ve vile Lanna koná celodenní workshop Historická korespondence v digitální sféře.

Cílem workshopu je prezentace vznikajícího portálu Historická korespondence online, jeho evropských inspiračních zdrojů, koncepce, technického řešení, problémů a vizí, a to včetně aktuálních korespondenčních celků, které jsou zpracovávány. Portál by měl v budoucnu shromažďovat informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování. Zároveň nabízí badatelským týmům redakční rozhraní pro základní popisy historické korespondence a umožňuje zapojení metadat do databázového systému.

V druhé části workshopu proběhne diskuse u kulatého stolu o možnostech digitálního zpracování historické korespondence a možné koordinaci probíhajících projektů. Pozváni jsou editoři, editorky a další badatelé zpracovávající významné celky historické korespondence z širokého časového období od středověku po současnost.

Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.