Vizualizace

Digitalization and visualization of J. A. Comenius‘ correspondence (1592–1670) from Department for Comenius‘ Studies on Vimeo.

V této sekci představujeme open source platformy nejčastěji využívané k vizualizaci metadat historické korespondence. Jedná se o platformy vhodné i pro badatele bez IT zkušeností. Jsme si vědomi, že online existuje řada seznamů vizualizačních nástrojů, nicméně ne všechny jsou snadno dostupné a použitelné pro běžné badatele. Zde představujeme čtyři, se kterými máme zkušenost. Samozřejmě existují i další jako například Gephi http://gephi.github.io/ nebo Nodegoat http://nodegoat.net/. Ty ovšem vyžadují pokročilejší IT dovednosti.

RAW http://raw.densitydesign.org/ – Výhodou je snadná obsluha i možnost exportovat vizualizace v různých formátech. Vizualizace mají tiskovou kvalitu vhodnou k publikaci, možnost volby z řady různých zobrazení mimo geografického. Nevýhodou je nutnost vyzkoušet více typů zobrazení, aby bylo jasné, zda jsou pro daný účel vhodné. Výsledné vizualizace jsou statické.

Vizualizace jazyků Komenského dopisů podle adresátů.
Vizualizace jazyků Komenského dopisů podle adresátů.

Palladio http://palladio.designhumanities.org/#/ – Výhodou je snadná obsluha, funkce timeline, timespan, geografická vizualizace, možnost vložit pod data historickou mapu a rozlišovat mezi řadou vrstev dat, zobrazení grafu. Existuje možnost exportovat data ve formátu csv a možnost exportovat soubor celého projektu, nicméně není možné exportovat geografické vizualizace v tiskové kvalitě. K dispozici jsou pouze grafy, chybí animace, nezobrazuje popisky všech zvolených míst, pouze toho, na které kliknete.
Prezentaci Palladia najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=nUUVgWxeATs

Vizualizace celé Komenského korespondence s časovou osou
Vizualizace celé Komenského korespondence s časovou osou (linky po směru hodinových ručiček indikují dopisy odeslané, linky proti směru hodinových ručiček dopisy Komenským obdržené).
Komenského korespondence na pozadí historické mapy
Komenského korespondence na pozadí historické mapy http://maps.nypl.org/warper/maps/7591#Export_tab, červeně naznačena místa odkud byla korespondence odeslána a žlutě kam byla zaslána.
Schéma 15 osob, kterým Komenský zaslal nejvíce dopisů, se zvýrazněným nejčastějším adresátem Samuelem Hartlibem.
Schéma 15 osob, kterým Komenský zaslal nejvíce dopisů, se zvýrazněným nejčastějším
adresátem Samuelem Hartlibem.
Schéma osob zmiňovaných v Komenského dopisech.
Schéma osob zmiňovaných v Komenského dopisech.

Carto DB https://cartodb.com/ – Jde o nástroj pro geografické vizualizace. Možnost vložit řadu map včetně historických, nabízí řadu různých typů vizualizací včetně časové animace, v excelové tabulce rozeznává pouze jeden sloupec s geografickými koordináty, pokud je třeba použít dva sloupce (místo odeslání, místo přijetí dopisu) musí se data upravovat.

Vizualizace míst, z nichž Komenský odeslal své dopisy.
Vizualizace míst, z nichž Komenský odeslal své dopisy.

Tableau public https://public.tableau.com/s/ – Výhodou je snadná obsluha, doporučení vhodných typů vizualizací. Nevýhodou příliš mnoho nastavení a fakt, že nástroj generuje geografické koordináty automaticky bez možnosti použít vlastní (není tedy příliš vhodné pro historické názvy míst, ty je třeba převádět na současné).

Vizualizace Komenského veškeré korespondence.
Vizualizace Komenského veškeré korespondence, velikost bodů odpovídá objemu korespondence, jednotlivé barvy odpovídají jednotlivým korespondentům.

Vybrané odkazy pro historiky, kteří se zajímají o digital humanities nebo vizualizace historických dat (work in progress)