Projekty

Korespondence Milady Blekastad

Cílem projektu je digitalizace rozsáhlé vědecké a kulturní korespondence bohemistky, komenioložky, literární historičky a překladatelky Milady Blekastadové-Topičové (1917–2003) a její zpřístupnění a prezentace širší odborné i laické veřejnosti. Více »

Korespondenční sítě TGM

Cílem projektu je mapování mezinárodních korespondenčních sítí akademika a politika T. G. Masaryka (1850–1937) v letech 1870–1918. Prostřednictvím shromáždění a digitalizace Masarykovy korespondence se zahraničím vznikne specializovaná mapa s odborným obsahem, která ukazuje vytváření korespondenčních sítí T. G. Masaryka před první světovou válkou. Více »