Korespondence Amanda Polana z Polansdorfu

Amand Polan z Polansdorfu (1561–1610) známý také jako Amandus Polanus byl významným autorem řady teologických děl a kalvínským teologem narozeným ve Slezsku. Mezi lety 1577–1584 studoval v rodné Opavě, Vratislavi, Tübingen, Basileji a Ženevě. Poté pracoval jako domácí učitel rodiny Žerotínů v průběhu studií Jana Diviše ze Žerotína v Heidelbergu a Basileji (1584–1590). Krátce učil také na bratrské škole v Ivančicích a následně cestoval jako učitel Ladislava Velena ze Žerotína do Štrasburku a Basileje. Většinu svého života strávil v Basileji, kde se stal v roce 1596 profesorem výkladu Starého Zákona, mezi lety 1598–1600 a 1601–1609 byl děkanem teologické fakulty a v letech 1600 a 1609 také rektorem Basilejské univerzity. Jeho manželkou byla dcera kalvínského duchovního Johanna Jakoba Grynaea, se kterým úzce spolupracoval. K jeho korespondentům patřili nejen Karel Starší ze Žerotína nebo Václav Budovec z Budova, ale především řada učenců evropského významu, jakými byli například botanik Caspar Bauhin, teolog Theodor Beza, filolog Isaac Casaubon a další. Cílem projektu je zmapovat korespondenční síť tohoto učence a jeho propojení s českými zeměmi.

Katalog korespondence Amanda Polana z Polansdorfu byl poprvé zveřejněn online na stránkách mezinárodní databáze učenecké korespondence  Early Modern Letters Online v roce 2015 za podpory Mirandy Lewis a Marca Kolakowského. Převedení katalogu do HIKO probíhá ve spolupráci s projektem Oxfordské univerzity Cultures of Knowledge financovaným původně The Andrew W. Mellon Foundation a UKRI Arts and Humanities Research Council a jeho významné rozšíření a rozvoj jsou podpořeny projektem LINDAT/CLARIAH.CZ. Projektový tým z Filosofického ústavu AV ČR tvoří Iva Lelková a Marcela Slavíková. Transkripce dopisů a poznámky vytvořil Damian Domke z Universität Heidelberg.