Korespondence Jana Marci z Kronlandu

„Jan Marek Marci z Kronlandu (1595–1667) v souvislostech českého filozofického baroka.“ (GA ČR 20-03823S)

Výzkum se zaměřuje na korespondenci Marka Marciho z Kronlandu, profesora medicíny, děkana pražské lékařské fakulty a posléze i rektora pražské university. Tento učenec byl autorem cca deseti tiskem vydaných spisů a proslavil se mj. objevy v oblasti fyziky (spektroskopie, fyzikální optika) a medicíny (neurologie). Mezi nejvýznamnější příjemce jeho korespondence patřili přední doboví učenci jako Athanasius Kircher (1602–1680), Juan Caramuel z Lobkovic (1606–1682) a Galileo Galilei (1564–1642). Dopisy, které obsahují většinou debaty o aktuálních vědeckých tématech, dokládají šíři zájmů těchto učenců a na svou dobu vysokou úroveň jejich vědeckého bádání. Hlavním cílem projektu, který zahrnuje i reflexi Markova díla v prostředí pražské lékařské fakulty, je přispět k poznání myšlenkového světa první generace učenců, jež nastoupila po roce 1620, kdy katoličtí Habsburkové definitivně potvrdili svou vládu ve střední Evropě.