Korespondence v Archivu Jana Patočky a v jeho Sebraných spisech

Jádrem Archivu Jana Patočky při Centru teoretických studií a Filosofickém ústavu AV ČR je Patočkova rukopisná pozůstalost (přibližně 10.000 stran rukopisů). Je přístupná badatelům, archiv ji postupně rediguje a vydává v Sebraných spisech Jana Patočky (vycházejí od r. 1996 v nakladatelství OIKOYMENH, dosud 19 svazků), v poslední době navíc pracuje na její digitalizaci a na možnostech přístupu online.

Součástí fondu je také řada souborů Patočkovy korespondence. Některé již byly vydány v Sebraných spisech: korespondence s Václavem Richterem (sv. 20, 2001), s českými a zahraničními komeniology (sv. 21–22, 2011), připravuje se vydání korespondence s E. Finkem, L. Landgrebem, s polskými filosofy či s osobnostmi českého kulturního života.

V rámci spolupráce s projektem Historická korespondence online jsou zatím zpřístupňována data o Patočkově korespondenci s Miladou Blekastadovou.