Korespondenční sítě pobělohorských učenců zemí Koruny české

Součástí tohoto projektu je především korespondence vlámského jezuitského matematika Theodora Moreta (1602–1667) a dalších jezuitských matematiků působících v českých zemích a rovněž slezského lékaře a vydavatele prvního lékařského časopisu Miscellanea curiosa medico-physica Philippa Jakoba Sachse z Löwenheimu (1627–1672). Mezi příjemce jejich dopisů patřili přední doboví učenci Athanasius Kircher, Giovanni Battista Riccioli nebo Henry Oldenburg. Korespondence dokumentuje zapojení těchto učenců a tím i regionu do evropské republiky učenců a spolu s korespondencí Jana Marka Marciho přispívá k poznání pobělohorské učenecké komunity a jejího myšlenkového světa v českých zemích. Katalog korespondence Philippa Jakoba Sachse z Löwenheimu byl poprvé zveřejněn v rámci mezinárodní online databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online v roce 2015 za podpory Mirandy Lewis. 

Převedení katalogu korespondence Philippa Sachse z Löwenheimu z EMLO do HIKO probíhá ve spolupráci s projektem Oxfordské univerzity Cultures of Knowledge financovaným původně The Andrew W. Mellon Foundation a UKRI Arts and Humanities Research Council. Rozšíření katalogu a jeho rozvoj jsou podpořeny programem Strategie AV 21 Paměť v digitálním věku 2021. Projektový tým z Filosofického ústavu AV ČR tvoří Iva Lelková, Kateřina Šolcová a Vladimír Urbánek.

Zpracování metadat bylo podpořeno projektem LINDAT/CLARIAH.cz.