Přednáška: Geografická datová analýza v historickém výzkumu

2. 11. 2021

Badatelská skupina TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLU AV ČR Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Adama Mertela, Ph.D. Geografická datová analýza v historickém výzkumu.

Část interdisciplinárních studií v sociálních vědách se v posledních letech zastřešuje termíny jako „Cultural Analytics“, „Cliodynamics“ nebo „Digital (Geo) Humanities“. Soustřeďují pozornost na otázky digitalizace, sdílení a popisu (metadata) zdrojů, datové analýzy a vizualizace ve vědeckých oblastech, kterým jsou tradičně vlastní spíše kvalitativní metody, což platí v neposlední řadě i pro historický výzkum. Úkolem (geografické) datové analýzy je obecně snaha transformovat data do podoby, ze které je možné získat novou vědomost. Přestože je dnes proces datové analýzy relativně standardizovaný, prostředí historického výzkumu má několik specifik, k nimž je třeba přihlížet. Prezentace se soustředí na tyto specifika v kontextu geografické datové analýzy, jež jsou přítomna v procesu sběru a zpracování dat, volby a implementace metodologie a také interpretace a validace výstupů.

Kdy: 12. listopadu 2021 od 11:00
Kde: Studovna Centra medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

V případě zájmu se registrujte na https://forms.gle/KQNdXqHZ4DLpBd5x8. Registrace je možná do naplnění kapacity studovny.

Program ke stažení.