On-line konference Early Modern Mobility – Knowledge, Community, Communication, and Infrastructure 1500–1800

26. 4. 2021

Konference se uskuteční ve dnech 14–16. května 2021.

V průběhu raného novověku zakoušeli jak jednotlivci, tak i celé komunity dramatické změny v komunikaci i způsobech transferu. Vytvářely se nové postupy, instituce a infrastruktury otevírající nové politické a ekonomické možnosti, které změnily způsob, jakým lidé chápali svět. Obchodníci, diplomaté, učenci, misionáři a v podstatě každý, jehož život závisel na cestách a poštovních sítích, si osvojili sofistikované metody porozumění tomu jak tyto systémy využívat ke komunikaci myšlenek, předávání informací a přepravě zboží. Tato dvoudenní konference představuje současný výzkum týkající se raně novověké mobility, komunikace a souvisejících infrastruktur. Konference je rozdělena do několika tematických okruhů zaměřených na 1) utváření infrastruktur, 2) dobrovolné i nucené mobility, 3) dobové diskursy týkající se komunikačních infrastruktur a politik s nimi spojených. On-line workshop, který je součástí konference, bude propojovat tradiční a digitální přístupy k této problematice s cílem pomoci rekonstruovat vzorce a systémy mobility.

Více informací lze nalézt zde: https://emmobility.github.io/emm_site/related/workshop.html

V případě zájmu o účast na konferenci je třeba se předem registrovat zde: https://www.eventbrite.com/e/early-modern-mobility-workshop-tickets-144759911793