Korespondence Philippa Jakoba Sachse z Löwenheimu

Databáze korespondence P. J. Sachse von Löwenheimb (1627–1672), člena Academia naturae curiosorum a editora prvního lékařského časopisu Miscellanea curiosa medico-physica.