Korespondenční sítě T. G. M.

„Mezinárodní korespondenční sítě T. G.  Masaryka a vznik Československa v roce 1918“ (NAKI II DG18P02OVV026)

Cílem projektu je mapování mezinárodních korespondenčních sítí akademika a politika T. G. Masaryka (1850–1937) v letech 1870–1918. Prostřednictvím shromáždění a digitalizace Masarykovy korespondence se zahraničím vznikne specializovaná mapa s odborným obsahem, která ukazuje vytváření korespondenčních sítí T. G. Masaryka před první světovou válkou. Projekt analyzuje, jakým způsobem TGM využil své předválečné korespondenční sítě na podporu své politické akce během války a zda tyto kontakty měly nějaký přínos pro vznik Československa v roce 1918. Díky korespondenčním sítím dokázal Masaryk představit do té doby víceméně neznámý středoevropský národ v globálním kontextu, přispěl k posílení národní a státní identity a začlenil českou a slovenskou společnost mezi kulturní a tzv. státní národy světa. Na základě digitalizace mezinárodní Masarykovy korespondence přispěje projekt dále k ochraně, uchování a zpřístupnění velkého množství dosud neznámých, či špatně přístupných pramenů k životu a činnosti prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.