HIKO – historické korespondenční sítě –
Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu

HIKO – historické korespondenční sítě – Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu

Projekt HIKO historické korespondenční sítě – Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu je řešen Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., Knihovnou AV ČR, v. v. i., a Památníkem národního písemnictví v rámci programu NAKI II (identifikační kód DG20P02OVV006).

Úkolem projektu je vývoj open source softwaru HIKO zaměřeného na zachycení historické korespondence a korespondenčních sítí za účelem zpracování a zpřístupnění unikátního kulturního dědictví z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Vyvinutý software bude v rámci projektu aplikován na pramenný materiál a korespondenční sítě vůdčí osobnosti orientalistiky v meziválečném Československu, arabisty, orientalisty a biblisty Aloise Musila, které představují jedinečný historický pramen.

Na těchto webových stránkách jsou zveřejněny základní informace o probíhajícím projektu, jeho cíle, plánované výstupy a skladba řešitelského týmu. Průběžně zde budou zveřejňovány zprávy a odkazy na dílčí výstupy.

Databáze korespondence Aloise Musila