HIKO – historické korespondenční sítě –
Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu

O projektu

HIKO – historické korespondenční sítě –
Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu 

období řešení projektu: 2020–2022

projekt: NAKI II, DG20P02OVV006

řešitelská pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Knihovna AV ČR, v. v. i., Památník národního písemnictví

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vývoj open source softwaru HIKO zaměřeného na zachycení historické korespondence a korespondenčních sítí za účelem zpracování a zpřístupnění unikátního kulturního dědictví z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Vyvinutý software bude v rámci projektu aplikován na pramenný materiál a korespondenční sítě vůdčí osobnosti orientalistiky v meziválečném Československu, arabisty, orientalisty a biblisty Aloise Musila, které představují jedinečný historický pramen. Zmapování významného celku archivních materiálů umožní nahlédnout z nových úhlů pohledu na život Aloise Musila a do jím vytvořených sociálních sítí, jež určovaly kulturní rozvoj a politickou a finanční oporu rozvoje orientalistiky v Československu – etablování orientálních oborů na české univerzitě a interakci českých a německých orientalistů, včetně výzkumných platforem jako byl Orientální ústav. S využitím nového software bude formou webové aplikace zpřístupněna veřejná databáze korespondence Aloise Musila, jež představí korespondenční sítě meziválečné orientalistiky. Monografie zahrne kritické úvodní studie a korespondenci Aloise Musila s politickými špičkami První republiky, výstava a kritický katalog představí budování československé orientalistiky na pozadí kulturních a hospodářských zájmů Československa v Orientu. Druhá monografická publikace zahrne inventář Musilova osobního fondu z PNP – soupis dosud jen v omezené míře přístupného pramenného materiálu, s doprovodnými kritickými studiemi. Digitalizace a zveřejnění korespondence Aloise Musila s orientalisty a politiky První republiky přispěje k uchování významných pramenů k dějinám vědeckého i kulturního života v 1. polovině 20. století. Software HIKO bude vyvíjen s ohledem na standardy pro evidenci historické korespondence a bude využitelný pro další projekty mapující korespondenci historických osobností.