HIKO – historické korespondenční sítě –
Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu

Pracoviště a řešitelský tým

Masarykův ústav a Archiv AV ČR
(příjemce-koordinátor)

 • Adresa: Gabčíkova 2362/10, 18200 Praha 8
 • Tel.:+420 286 010 110 (vrátnice)
 • E-mail: mua@mua.cas.cz

Řešitelský tým:

 • Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. (hlavní řešitel příjemce – koordinátora)
 • Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D. (řešitel)
 • Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (řešitel)
 • Mgr. Jana Ratajová, Ph.D. (řešitelka)
 • PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. (řešitelka)
 • Ing. Martin Lhoták (řešitel)
 • Mgr. Vlasta Mádlová (řešitelka)
 • PhDr. Milada Sekyrková, CSc (řešitelka)
 • Mgr. Iveta Cichrová (řešitelka)
 • PhDr. Petr Přebinda, Ph.D. (řešitel)
 • Tomáš Sadílek (řešitel)
 • Archivář (řešitel)
 • Archivář (řešitel)

Knihovna AVČR, v. v. i.
(příjemce)

 • Adresa: Národní 3, 115 22 Praha 1
 • Tel.: +420 221 403 111 (ústředna)
 • E-mail: sekretariat@knav.cz

Řešitelský tým:

 • Ing. Magdaléna Vecková (hlavní řešitel příjemce)
 • Bc. Jaroslava Pachlová (řešitelka)
 • PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (řešitel)
 • Webdesign / user interface (řešitel)

Památník národního písemnictví
(příjemce)

 • Adresa: Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha-Hradčany
 • Tel.: +420 220 516 695
 • E-mail: sekretariat.la@pamatnik-np.cz

Řešitelský tým:

 • PhDr. Tomáš Pavlíček Ph.D. (hlavní řešitel příjemce)
 • Dagmar Čurdová (řešitelka)
 • Archivář (řešitel)