HIKO – historické korespondenční sítě –
Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu

Novinky

Online přednáška: Alois Musil – korespondenční síť vědce a politických špiček první republiky

Přednášející: Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D. Alois Musil (1868–1944), orientalista, arabista, teolog a cestovatel, je světově proslulý především svými vědeckými cestami po orientálních zemích, které podnikl na přelomu 19. a 20. století. Přednáška představí korespondenci Aloise Musila s významnými osobnostmi československé meziválečné politiky – T. G. Masarykem, Edvardem Benešem, Přemyslem Šámalem a dalšími, jejichž […]