Historická korespondence online je portál shromažďující informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování.

Více  »

Projekty

Korespondence Milady Blekastad

Cílem projektu je digitalizace rozsáhlé vědecké a kulturní korespondence bohemistky, komenioložky, literární historičky a překladatelky Milady Blekastadové-Topičové (1917–2003).

Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918

Cílem projektu je zpřístupnit Masarykovu korespondenci nástroji současné digitální éry domácím a zahraničním badatelům i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti, důraz je kladen na zahraniční korespondenty z intelektuální a politické sféry.

Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu

Projekt je zaměřen na vývoj open source softwaru HIKO zaměřeného na zachycení historické korespondence. Software bude aplikován na korespondenční sítě vůdčí osobnosti orientalistiky v meziválečném Československu Aloise Musila.

Korespondence v Archivu Jana Patočky a v jeho Sebraných spisech

Jádrem Archivu Jana Patočky je Patočkova rukopisná pozůstalost (přibližně 10.000 stran rukopisů). Archiv pracuje na její digitalizaci a zpřístupnění online.

Korespondence Jana Marci z Kronlandu

Výzkum se zaměřuje na korespondenci Marka Marciho z Kronlandu, profesora medicíny, děkana pražské lékařské fakulty a posléze i rektora pražské university.

Komunikační sítě českých dějin umění – korespondence Zdeňka Wirtha (1878–1961)

Úřední i soukromá korespondence Zdeňka Wirtha (1878–1961), přední osobnosti českých dějin umění, památkové péče, muzejnictví i kulturní politiky.

Mezinárodní spolupráce

Hlavním strategickým mezinárodním partnerem portálu Historická korespondence online je interdisciplinární výzkumný projekt Cultures of Knowledge řešený na University of Oxford a financovaný The Andrew W. Mellon Foundation a Arts and Humanitites Research Council. Projekt využívá digitální metody s cílem shromáždit a interpretovat raně novověkou korespondenci převážně učené provenience. K tomuto účelu vybudoval rozsáhlou databázi Early modern Letters Online (EMLO), která se neustále rozšiřuje a v současnosti (listopad 2019) zahrnuje více než 150 000 dopisů.

Databáze

Cílem této sekce je zpřístupnit na jednom místě odkazy na online databáze různých korespondenčních souborů. Databáze jsou tříděny podle období – středověk, raný novověk, 19. století, 20. století. Není v našich silách přinést vyčerpávající seznam, byli bychom rádi, kdyby seznam byl alespoň reprezentativní. V tom jsme ale odkázáni na spolupracovníky, zejména na specialisty na různá dějinná období. Budeme rádi, když nás upozorníte na databáze, které by zde mohly být uvedeny.

Edice

Cílem této sekce je zpřístupnit na jednom místě odkazy na klasické i digitální edice bohemikálně zaměřené korespondence a jejich soupisy. Není v našich silách přinést vyčerpávající seznam, byli bychom rádi, kdyby seznam byl alespoň reprezentativní. V tom jsme ale odkázáni na spolupracovníky, zejména na specialisty na různá dějinná období. Budeme rádi, když nás upozorníte na starší i recentní edice a soupisy, které by zde mohly být uvedeny.

Vizualizace

V této sekci představujeme open source platformy nejčastěji využívané k vizualizaci metadat historické korespondence. Jedná se o platformy vhodné i pro badatele bez IT zkušeností. Jsme si vědomi, že online existuje řada seznamů vizualizačních nástrojů, nicméně ne všechny jsou snadno dostupné a použitelné pro běžné badatele. Zde představujeme čtyři, se kterými máme zkušenost.

Knihovna AV ČR Akademie věd ČR Strategie AV21 Masyrykův ústav a archiv AV ČR Filozofický ústav AV ČR